Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Späť

Zoznam- zaregistrovaných kandidátov poslancov.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov starostu.pdf

Volebné okrsky.pdf

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov.pdf 

Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do miestnej volebnej komisie.pdf

Oznámenie o počte obyvateľov.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf

Posledná úprava 07.09.2022