Starosta obce

Späť

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Zuzana Iváková - starosta

Telefón:
+421 948 989 611

E-mail: starosta@marianka.sk

 

 

 

 

Správy o činnosti úradu:

január   2019

marec   2019

jún         2019

august  2019

október 2019

jún.        2020

november 2020

 

 

 

Posledná úprava 07.12.2022