Starosta obce

Späť

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Ing. Dušan Statelov

Telefón:
+421 911 905 760
+421 2 6593 6694

E-mail: starosta@marianka.sk

Posledná úprava 15.01.2020