Národné kultúrne pamiatky

Späť

Marianka a hlavne jej Marianske údolie, v pomerne malom priestore poskytuje mnoho významných pamiatok, najmä sakrálneho charakteru.

Pamiatky z obdobia baroka možno zaradiť medzi najvýznamnejšie barokové lokality a objekty na území Slovenska. Záujemcom odporúčame dvojčíslo časopisu PAMIATKY A MÚZEA č. 5 - 6/1992, kde v článku "Pútne miesto Marianka (Mariatál), autora Ivana Rusinu, str. 54 - 59 je venovaná pozornosť pamiatkam pútneho miesta so zameraním na Kostol Narodenia Panny Márie (Poznámka: od 3.12.2011 Bazilika Narodenia Panny Márie).

Bazilika Narodenia Panny Márie
foto: J.Kráľ, 2014

Kaplnka sv. Anny
foto: J.Kráľ, 18.7.2015

Súsošie sv. Jána Nepomuckého
foto: J.Kráľ, 25.8.2015

Kaplnka sv. Studne
foto: J.Kráľ, 2.3.2024


 
Socha sv. Pavla pustovníka
foto: J.Kráľ, 25.8.2015

Kópia sochy sv. Pavla pustovníka
foto: J.Kráľ, 2014

Kópia sochy sv. Antona pustovníka
foto: J.Kráľ, 2014

Exercičný dom (pôvodne pavlínsky kláštor, neskôr kaštieľ)
foto: J.Kráľ, 13.5.2014

Socha sv. Antona Paduánskeho s volútovým podstavcom.
Zdroj: Obec Marianka, 7.6.2024

Marianske kaplnky I.-VI.
foto: J.Kráľ, 26.8.2015

 

zdroj: www.marianka.eu

Posledná úprava 10.06.2024