Obecný úrad

Späť

Obec Marianka

Školská 32

900 33 Marianka

IČO: 00304930

www.marianka.sk

Prima banka č.ú.: 1804067002 / 5600

IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

 

Starosta obce

 
Peter Hasoň                  starosta@marianka.sk

                                                    

 

Stavebný úrad

Mgr. Ing. Michal Paulík               michal.paulik@marianka.sk
Katarína Danková katarina.dankova@marianka.sk

Ekonomická agenda

Alena Bordáčová                        alena.bordacova@marianka.sk
Marta Danková marta.dankova@marianka.sk
Ľubica Pápayová lubica.papyova@marianka.sk

 

Posledná úprava 30.01.2020