Obecný úrad

Späť

Obec Marianka

Školská 32

900 33 Marianka

IČO: 00304930

www.marianka.sk

Prima banka č.ú.: 1804067002 / 5600

IBAN: SK54 5600 0000 0018 0406 7002

 

Starosta obce

 
Zuzana Iváková

starosta@marianka.sk

                                                    

 

Stavebný úrad

Ing. Vojtech Bajkay            

vojtech.bajkay@marianka.sk

Diana Jánošíková

diana.janosikova@marianka.sk

Ekonomická a matričná agenda, dane a poplatky, evidencia obyvateľov 

Ľubica Pápayová                                                                                                                         

 lubica.papayova@marianka.sk                                                                                                                               

Alena Bordáčová

 alena.bordacova@marianka.sk

Marta Danková

 marta.dankova@marianka.sk

 

Posledná úprava 30.01.2023