Komisie pri OZ

Späť

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisia ekonomická a investičná

Komisia pre informatizáciu

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Komisia pre územné plánovanie

Komisia pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo

Sociálna komisia

Posledná úprava 02.12.2022