Škola, škôlka, jedáleň

Späť

Základná škola

Riaditeľka ZŠ Telefón Email
PaedDr. Mária Kubovičová +421 910 443 005 riaditel.zs@marianka.sk
Učitelia ZŠ    
Mgr. Tatiana Smidová  

 

Mgr. Drahomíra Jacová    
Mgr. Stanislav Urban    
Mgr. Tereza Viteková    
Mgr. Marta Kocúrová    
Pedagogický asistent    
Mgr. Miroslava Orlická    
Vychovávatelia ZŠ    
ŠKD +421 904 666 533  
Monika Náterová    
Mgr. Stanislava Belláková    
Martina Trebická    

 

Rada školy pri ZŠ (s funkčným obdobím 4 roky, ustanovená 4.11.2019)

členovia:

 • Michaela Grossová,  predseda, zástupca rodičov
 • Veronika Adamčíková, zástupca nepedagogických pracovníkov
 • Mgr. Stanislav Urban, zástupca pedagogických pracovníkov
 • Mário Bubnič, zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Eugen Jeckel, zástupca zriaďovateľa
 • Pavla Veršovská, zástupca rodičov
 • Július Trupl, zástupca rodičov

mail: rada.skoly.zsmarianka@gmail.com

Občianske združenie pri Základnej škole

Rada:

 • Ing. Michal Hollý
 • Emília Jurečková
 • Ing. Marcel Porges

Nám. 4. apríla 16
900 33 Marianka
IČO: 30799872
SLSP a.s. č.ú.: 0179873003/0900

mail: https://zsmarianka.edupage.org, skola@marianka.sk

 

Materská škola

Riaditeľka MŠ Telefón Email
Mgr. Miriama Žáčková +421 911 916 994 riaditel.ms@marianka.sk
Učitelia MŠ    
Edita Marošová    
Andrea Dzurillová    
Radovan Paluš    
Katarína Ivicová    
Klaudia Bertová    
Marcela Gašpareková    
Zuzana Šidó    
 

Fotky priestorov MŠ 

Rada školy pri MŠ (s funkčným obdobím 4 roky, ustanovená 9.1.2020)

členovia:

 • Andrea Dzurilová, podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov školy
 • Anna Foltínová, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 • Ing. Lenka Lešaničová, predseda, zástupca rodičov
 • Ing. Ladislav Prekop, zástupca rodičov
 • Mgr. Michal Chabada, MSc., delegovaný zástupca za zriaďovateľa

email: rada.ms@marianka.sk

 

Občianske združenie pri MŠ

predseda OZ: Tatiana Prokopová
mail: ozmsmarianka@gmail.com

číslo účtu OZ pri MŠ: SK97 1100 0000 0029 4006 3326

 

 

Školská jedáleň

Veronika Adamčíková - vedúca školskej jedálne

Veronika Oravcová  - kuchárka
Svitlana Zviriak - pomocná kuchárka

Marjana Choliy - pomocná kuchárka

 

ODHLASOVANIE stravy je možné LEN telefonicky, sms, emailom, osobne alebo cez aplikáciu Edupage na t.č.5 0903 79 39 41 do 8:05 hod. ráno, po tejto hodine nebude odhlásenie Vášho dieťaťa akceptované.

Ďakujeme.

Číslo účtu IBAN pre úhradu stravného a réžie: 

SK 55 0200 000 0037 9860 9555 do poznámky treba vždy uviesť MENO DIEŤAŤA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 18.10.2023