Škola

Späť

Základná škola

Riaditeľka ZŠ Telefón Email
Mgr. Katarína Golonková +421 2 6593 5244,
+421 910 443 005
riaditel.zs@marianka.sk
Učitelia ZŠ    
Mgr. Dáša Brnová   skola@marianka.sk
Mgr. Stanislav Urban   skola@marianka.sk
Mgr. Sofia Bugáňová   skola@marianka.sk
Mgr. Tatiana Smidová   skola@marianka.sk
Vychovávatelia ZŠ    
Edita Kurelová +421 904 666 533 skola@marianka.sk

Alena Žužičová
Terezka Viteková

 

skola@marianka.sk
skola@marianka.sk

Rada školy pri ZŠ (s funkčným obdobím 4 roky, ustanovená 4.11.2019)

členovia:

 • Jozef Czere, predseda, zástupca rodičov
 • Zuzana Iváková, podpredseda, zástupkyňa rodičov
 • Kamila Pieková, zástupca rodičov
 • Marta Straková, zástupca nepedagigických pracovníkov
 • Mgr. Dáša Brnová, zástupca pedagogických pracovníkov
 • Mário Bubnič, zástupca zriaďovateľa
 • Mgr. Andrea Kaderová, zástupca rodičov

mail: rada.skoly.zsmarianka@gmail.com

Občianske združenie pri Základnej škole

Rada:

 • Ing. Michal Hollý
 • Emília Jurečková
 • Ing. Marcel Porges

Nám. 4. apríla 16
900 33 Marianka
IČO: 30799872
SLSP a.s. č.ú.: 0179873003/0900

mail: skola@marianka.sk

Materská škola

Riaditeľka MŠ Telefón Email
Edita Marošová +421 911 916 994 riaditel.ms@marianka.sk
Učitelia MŠ    
Karolína Poláková   skola@marianka.sk
Dana Pírová   skola@marianka.sk
Andrea Dzurilová   skola@marianka.sk
Miriama Žáčková   skola@marianka.sk
Katerína Ivicová   skola@marianka.sk
Klaudia Bertová   skola@marianka.sk
Silvia Turčanová   skola@marianka.sk

Rada školy pri MŠ (s funkčným obdobím 4 roky, ustanovená 9.1.2020)

členovia:

 • Andrea Dzurilová, podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov školy
 • Silvia Gronesová, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 • Mgr. Katarína Baranovičová, predseda, zástupca rodičov
 • Ing. Michal Gross, zástupca rodičov
 • Mgr. Michal Chabada MSc., delegovaný zástupca za zriaďovateľa

email: rada.ms@marianka.sk

Školská jedáleň:

Veronika Adamčíková - vedúca školskej jedálne
Marta Závodská - kuchárka
Marta Straková - kuchárka

Občianske združenie pri MŠ

predseda OZ: Tatiana Prokopová
mail: ozmsmarianka@gmail.com

číslo účtu OZ pri MŠ: SK97 1100 0000 0029 4006 3326

ODHLASOVANIE stravy je možné LEN telefonicky (nie SMS alebo EMAIL) na čísle 0903 79 39 41 do 8:00 hod ráno, po tejto hodine nebude odhlásenie Vášho dieťaťa akceptované.

Ďakujeme.

číslo účtu IBAN pre úhradu stravného: SK 55 0200 000 0037 9860 9555

- do poznámky treba vždy uviesť MENO DIEŤAŤA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 07.07.2020