Škola, škôlka, jedáleň

Späť

Základná škola

Riaditeľka ZŠ Telefón Email
PaedDr. Mária Kubovičová +421 2 6593 5244,
+421 910 443 005
riaditel.zs@marianka.sk
Učitelia ZŠ    
Mgr. Dáša Brnová  

https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk

Mgr. Stanislav Urban   https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk
Mgr. Sofia Bugáňová   https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk
Mgr. Tatiana Smidová   https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk
Mgr. Tereza Viteková   https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk
Vychovávatelia ZŠ    
Edita Kurelová +421 904 666 533 https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk
Mgr. Stanislava Belláková   https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk
PaedDr. Sofia Bugáňová   https://zsmarianka.edupage.org,  skola@marianka.sk

 

Rada školy pri ZŠ (s funkčným obdobím 4 roky, ustanovená 4.11.2019)

členovia:

 • Michaela Grossová,  predseda, zástupca rodičov
 • Marta Straková, zástupca nepedagigických pracovníkov
 • Mgr. Dáša Brnová, zástupca pedagogických pracovníkov
 • Mário Bubnič, zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Eugen Jeckel, zástupca zriaďovateľa
 • Pavla Valentová, zástupca rodičov
 • Július Trupl, zástupca rodičov

mail: rada.skoly.zsmarianka@gmail.com

Občianske združenie pri Základnej škole

Rada:

 • Ing. Michal Hollý
 • Emília Jurečková
 • Ing. Marcel Porges

Nám. 4. apríla 16
900 33 Marianka
IČO: 30799872
SLSP a.s. č.ú.: 0179873003/0900

mail: https://zsmarianka.edupage.org, skola@marianka.sk

 

Materská škola

Riaditeľka MŠ Telefón Email
Mgr. Miriama Žáčková +421 911 916 994 riaditel.ms@marianka.sk
Učitelia MŠ    
Karolína Poláková   skola@marianka.sk
Radovan Paluš   skola@marianka.sk
Andrea Dzurillová   skola@marianka.sk
Edita Marošová   skola@marianka.sk
Katerína Ivicová   skola@marianka.sk
Klaudia Bertová   skola@marianka.sk
Silvia Turčanová   skola@marianka.sk
 

Fotky priestorov MŠ 

Rada školy pri MŠ (s funkčným obdobím 4 roky, ustanovená 9.1.2020)

členovia:

 • Andrea Dzurilová, podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov školy
 • Anna Foltínová, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 • Ing. Lenka Lešaničová, predseda, zástupca rodičov
 • Ing. Ladislav Prekop, zástupca rodičov
 • Mgr. Michal Chabada, MSc., delegovaný zástupca za zriaďovateľa

email: rada.ms@marianka.sk

 

Občianske združenie pri MŠ

predseda OZ: Tatiana Prokopová
mail: ozmsmarianka@gmail.com

číslo účtu OZ pri MŠ: SK97 1100 0000 0029 4006 3326

 

 

Školská jedáleň

Veronika Adamčíková - vedúca školskej jedálne
Marta Závodská - kuchárka
Marta Straková - kuchárka

ODHLASOVANIE stravy je možné LEN telefonicky (nie SMS alebo EMAIL) na čísle 0903 79 39 41 do 8:00 hod ráno, po tejto hodine nebude odhlásenie Vášho dieťaťa akceptované.

Ďakujeme.

Číslo účtu IBAN pre úhradu stravného: SK 55 0200 000 0037 9860 9555 do poznámky treba vždy uviesť MENO DIEŤAŤA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 13.01.2023