Praktické informácie - kontakty

Späť

BUĎME ZODPOVEDNÍ A OHĽADUPLNÍ

  • Nákazu šíria aj ľudia bez príznakov, preto nosme rúška VŠETCI
  • Pri každom pobyte mimo svojho obydlia používajte ochranu tváre
  • Dodržujte od seba odstup minimálne dva metre. 
  • Vyhýbajte sa väčšiemu počtu ľudí na jednom mieste
  • Dodržiavajte hygienu a po príchode domov si umyte ruky
Svetová štatistika pandémie
 

1) ÚRAD FUNGUJE V OBMEDZENOM REŽIME

S pracovníkmi úradu sa spojte prednostne telefonicky, alebo mailom a osobne iba v nevyhnutom prípade. Vybavení budete osobne iba ak prídete s rúškom pri vstupných dverách.

  tel: mail:
Asistentka starostu Barbora Siváková 0911 905 760     barbora.sivakova@marianka.sk
Prednosta: Peter Čambor 0910 763 762 prednosta@marianka.sk
Odpady:
Alena Bordáčová
Edita Radačovská
02/6593 5224
0904 399 234
0902 905 763

alena.bordacova@marianka.sk
radacovska@marianka.sk
Stavebný úrad: Kristína Pálfyová 0902 905 761 kristina.palfyova@marianka.sk
Matrika: Marta Danková 0904 177 401 marta.dankova@marianka.sk


PODATEĽŇA:

PONDELOK a STREDU od 8:00 – 11:00 HOD.
Vašu požiadavku vybavíme pri vstupe do Obecného úradu. Prosíme Vás, aby ste pri kontakte s pracovníkom úradu boli chránený rúškom, prípadne aj rukavicami

Vstup na úrad z dôvodu kolektívnej ochrany je naďalej obmedzený len na výnimočné prípady. 

2) Dovoz jedál:

Výdaj je realizovaný cez okienko/dvere

   
Zelený strom: 0940 781 789
Mário Bubnič:  0948 148 838
Vila Ivica:  0905 230 813
Marialand: 0908 583 959


3) Dovoz potravín:

Mário Bubnič:       0948 148 838

Do potravín v Marianke vstupujte po jednom.
BA Taxi                0917 950 727 
(do 10 položiek cena donášky 5,- eur, každá ďalšia položka + 0,10,- eur)

4) Dovoz liekov 

Ak potrebujete doviezť lieky ku Vám domov zavolajte na obecný úrad na tč: 0910 763 762, alebo 0911 905 760. Skoordinujeme donášku liekov k Vám domov s pomocou dobrovoľníkov. 

5) Zmeny v doprave

Autobusy spoločnosti Slovak Lines budú jazdiť počas pracovného týždňa podľa sobotňajšieho grafikonu. Nevstupujte prosím do autobusu pokiaľ nie ste chránený rúškom na tvári.

6) Poštu z obce Vám môžeme poslať už elektronicky

POZOR NA PODVODNÍKOV

Vyskytli sa aj prvé prípady zneužitia súčasnej situácie. Chceme vás preto varovať pred podvodníkmi, ktorí sa snažia v tejto situácii ponúkať rôznu formu asistencie najmä starším ľuďom pod zámienkou zdravotníckej pomoci. Buďte opatrní, neotvárajte pokiaľ nemáte istotu o koho ide.

Posledná úprava 27.03.2020