Kontajnery na sklo budú vyvezené najbližšie v piatok 29.1.2021

Späť

Prosíme občanov, aby si odpadové sklo ponechali do 29.1.2021 doma.

Množstva vyzbieraného skla stúplo z 36,5 tony (r. 2019) na 48,5 tony (v roku 2020),  t.j.  o 33%. Z pohľadu triedenia odpadov ide o zlepšenie, ktoré sa prejaví v znížení skládkových poplatkov pre obec a následne aj pre občanov.

Kapacita kontajnerov na sklo bola v uplynulom roku navýšená z 12 na 17 kusov, t. j. o 40%. Napriek tomu je väčšina kontajnerov na sklo v obci je takmer plná.

Prosíme občanov, aby sa v tejto situácii zamysleli nad svojimi možnosťami znížiť svoju spotrebu a s tým aj celkovo množstvo vytvoreného odpadu.

Ak sú kontajnery vo vašej blízkosti už plné:

  • V rámci aktuálnych možností, sme nenaplnené kontajnery a nevyužité na iných miestach v obci presunuli do zberného dvora.
  • Žiadame vás, aby ste kontajnery nepreplňovali a nenechávali ich zatvorené.
  • Nenechávajte fľaše (sklo) položené pri kontajneroch, ale počkajte prosím kým budú vysypané 29.1.2021 a potom ich vyneste

Nezatváraním kontajnerov alebo ukladaním skla mimo nádob hrozí jeho rozbitie a následne zranenia ľudí aj zvierat. Nespoliehate sa prosím, že okolie kontajnerov (aj "igelitky" na Lipovej a Agátovej) budú upratovať dobrovoľníci, ktorým na obci záleží. Buďme ohľaduplní voči sebe.

Uloženie odpadu mimo nádob nie je „objednávka“ na vývoz, ale priestupok.

Obec neustále pracuje na zlepšení tejto situácie v rámci svojich možností (viac informácii).

https://www.marianka.sk/som-obcan/ako-vybavit/komunalne-odpady/caste-otazky-odpovede-k-odpadom-1-detail/

Ďalej prosíme obyvateľov obce, zvlášť keď nie sú prihasení na trvalý pobyt v obci, aby v rámci sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 uviedli riadne údaje, ktoré môžu našej obci pomôcť.

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

 

 

 

 

 

Posledná úprava 25.01.2021