Ministerstvo dopravy - cyklotrasy

Späť

Dnes (5.6.2020) som sa stretol s p. Kľučkom za účasti projektanta p. Rubického na Ministerstve dopravy.

Podľa informácie p.Kľučku (vpravo) nové vedenie ministerstva podporuje budovanie cyklotrás a budú príležitosti na získanie dotácií.

V minulom období podalo žiadosť okolo 115 projektov z čoho bolo asi 90 úspešných. Je preto dôležité mať pripravené projekty so stavebným povolením, aby sme mohli v prípade výzvy reagovať.

Projekt cyklotrasy zo Záhorskej Bystrice po začiatok Marianky je pred dokončením a zahájením stavebného konania.

Projektovanie na strane Marianky, po prerušení koronakrízou, nadviaže na úsek zo Záhorskej Bystrice. Práce začnú od budúceho mesiaca.

Zaujímavosť: p. Kľučka bol účastníkom partie ochranárov "Bratislava nahlas", ktorá tesne pred revolúciou zachránila schátranie Kláštora - exercičný dom pred úplným zničením. Ďalšími záchranármi boli bratia Hubovci, ako aj súčasná námestníčka primátora pre dopravu Táňa Kratochvílová. Pred 4 rokmi mali účastníci tejto akcie stretnutie v Marianke na fare. Navrhol som im opätovné stretnutie. Týmto ľudom máme byť za čo vďační.

starosta

Posledná úprava 05.06.2020