Návrh VZN č. .../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

Návrh VZN č. ...../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Zverejnené: 29.11.2022

Zvesené: 

Posledná úprava 29.11.2022