Návrh VZN č. 3/2022 o určení príspevku výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ pre rok 2023

Späť

Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Materskej školy pre rok 2023

 

Zverejnené:  29.11.2022

Zvesené: 

Posledná úprava 10.01.2023