2. Sochárske sympózium

Späť

Milí obyvatelia Marianky,

v dňoch 19.-21.8.2021 sa uskutoční v Marianke na námestí 2. SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM.

Na základe viacerých konzultácií kompetentných osôb boli vybrané nasledovné sochy, ktoré budú sochári v spomínaných dňoch vysekávať na námestí.

Betlehem – toto súsošie finančne zastreší Obecný úrad v Marianke. Betlehem bude vyrobený z topoľového dreva, bude krytý strieškou a bude v čase adventu umiestnený na námestí. Nakoľko je to náročné dielo, sochár väčšiu časť súsošia vyhotoví vopred a počas sochárskeho sympózia bude dielo dokončovať.

Dve rozprávkové lavičky - tieto budú po vyhotovení inštalované pri škole v priestore, kde sa nachádzajú levanduľové záhony. Deti si sami v ankete vyberajú rozprávkové postavičky, ktoré budú vyhotovené na lavičkách. Predchádzalo tomu čítanie slovenských rozprávok. Lavičky by mali byť financované hlavne zo sponzorských darov od rodičov detí, ktoré, navštevujú našu školu a škôlku, vítané sú však aj sponzorské dary od ďalších obyvateľov našej obce.

Banícka klopačka – garantom sochy bude Spolok Permon Marianka, ktorý, v rámci svojich možností, prispeje čiastkou 50 EUR a poskytne sponzorsky bridlicu na striešku. Na soche bude umiestnené kladivko, ktorým bude možné si „zaklopať“. Socha bude s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnená na námestí v blízkosti Permoníka.

Nakoľko máme k dispozícii ešte jeden kmeň, vyhlasujeme anketu medzi obyvateľmi Marianky na návrh vyhotovenia ešte jednej sochy.

Pokiaľ sa s tým stotožníte a máte záujem prispieť, poukážte, prosím, dobrovoľnú finančnú čiastku na transparentný účet OZ Mariánski seniori, organizátora sochárskeho sympózia, vo FIO  banke: SK88 8330 0000 0024 0167 0688, FIOZSSKBAXXX. Do poznámky uveďte „sponzorský dar na sochy, resp. konkrétnu sochu“ a Vaše meno.

Počet sôch operatívne prispôsobíme vybranej čiastke sponzorských príspevkov od obyvateľov Marianky.

Účelné vynaloženie finančných prostriedkov s vyúčtovaním bude zverejnené na webovskej stránke obce po skončení sochárskeho sympózia.

Dohodnutá výška honorára pre jedného sochára je 450 EUR. Spolu za štyri sochy je to čiastka 1800 EUR a režijné náklady na ukotvenie, tabuľky a pod. čiže celkovo je to suma asi 2000 EUR, ku ktorej sa treba dopracovať. Kmene darovala Kongregácia Bratov Tešiteľov v Marianke, ktorá poskytne aj ubytovanie pre sochárov v Exercičnom dome, raňajky pre sochárov poskytne sponzorsky pán Mário Bubnič, večere Krčma u zeleného stromu, ešte hľadáme sponzora na obedy. Všetky ďalšie režijné náklady zabezpečia prostredníctvom sponzorov OZ a ZO JDS Mariánski seniori, organizátori podujatia.

Vopred ďakujeme za všetky vaše finančné príspevky.

Za OZ a ZO JDS Mariánski seniori predsedníčka Ing. Gabriela Fukerová

Posledná úprava 15.07.2021