Starosta Marianky u ministra životného prostredia

Späť

 

Na MŽP prebieha proces EIA k tunelu D4 pri Marianke.  MŽP poslalo pripomienky k EIA NDS, ktoré sa s nimi musí vysporiadať. Následne prebehne vyhodnotenie zo strany externého hodnotiteľa. Minister Životného prostredia je podľa platnej legislatívy posledným odvolacím orgánom v rámci konania EIA.
Vo štvrtok 30.7.2020 som sa stretol s pánom Budajom, ministrom Životného prostredia. Pán Budaj sa celoživotne hlási k ochrane životného prostredia. Stretnutia sa zúčastnil  aj pán Ing.arch.Kaliský (projektant Eurovea).

Podľa pána ministra sa tunel Sitina (ktorý vznikol na návrh občianskej aktivity obyvateľov Patrónky) do 5-7 rokov dopravne úplne vyťaží. Uvedomuje si potrebu riešenia dopravy a vybudovanie tunela pod Karpatmi. Vyjadril ale ochotu podporiť oprávnené požiadavky Marianky a zaujímal sa podrobne o naše stanovisko.

 V rámci súčasného procesu EIA nie je MŽP kompetentné požadovať zaradenie novej trasy. To mohlo požadovať v roku 2016/2017 v rámci stanovenia rozsahu hodnotenia, do pripomienkovania ktorého sa zapojilo veľa Mariančanov. Bohužiaľ iná varianta (V4/V6 Lamač/Rača) zostala pre NDS iba ako dobrovoľná. MŽP sa tiež nevenuje posúdeniu efektívnosti investície “hodnote za peniaze” ale vyjadruje sa k predloženej trase (V3, V3a vedľa Marianky).

Pána ministra som informoval o významnom dopade D4 na Marianku v dôsledku jej tesného dotyku. Bol informovaný o predĺžení prekrytej časti tunela o viac ako 1 km v prospech Marianky. Za najvýznamnejší problém som spomenul zriadenie staveniska, depónie všetkej horniny (4,5 mil m3) medzi Mariankou a Stupavou s 24 hodinovou prevádzkou.  Spomenul som aj riziko vyschnutia svätej studne a nedostatočný rozsah reálnych meraní. Uviedol som, že podľa interných informácií NDS plánuje presmerovať z diaľnice D2 do tunela D4, v rozpore s dokumentáciou, všetku kamiónovú dopravu (+12 tis denne). EIA nebola robená na takúto dopravnú záťaž, čo skresľuje emisnú aj hlukovú štúdiu.
Pán minister vidí presmerovanie kamiónov cez D4 ako účinný spôsob odľahčenia tunela Sitina a Bratislavy.  Mojim argumentom bolo, že exhaláty z tejto “nepriznanej” dopravy v EIA znehodnotia veľmi čisté ovzdušie lesov Malých Karpát medzi Mariankou a Račou. Naviac predĺženie trasy prispeje k trvalej nadbytočnej produkcii CO2 v dôsledku dlhšej trasy. Diskusia trvala zhruba 1,5 hodiny.

Na záver ma pán minister požiadal o zaslanie oficiálnej žiadosti. Sľúbil, že sa s pripomienkami Mariančanov bude podrobne zaoberať a bude hľadať možné riešenie eliminácie dopadov.

Posledná úprava 01.08.2020