Stretnutie k dotáciám BSK

Späť

Dnes sa starosta s prednostom stretli v Malackách so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja k tvorbe základného dokumentu rozvoja obce - Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je podmienkou pre získanie dotácií.

BSK informovalo o zavŕšení snahy v pridelovaní dotácií pre samosprávy z modelu, kedy obce navzájom súťažili k plánovanému modelu, kedy obce o dotácie súťažiť nebudú. Predpokladom bude pripravenosť projektov a ich naplánovanie aby na ne boli pripravené adekvátne finančné zdroje.

V rámci diskusie sme BSK spomenuli projekty vhodné na dotácie, od výstavby škôlky, cyklotrasy, rozšírenie cintorína, zriadenie kompostoviska až po rozšírenie sietí vodovodu a kanalizácie s odhadmi finančných prostriedkov a odhadovaného obdobia realizácie. Uvedené stretnutie poslúžilo k užitočnému zosumarizovaniu projektov obce, ktoré bude BSK slúžiť ako poklad na alokáciu finančných prostriedkov.

Ako limitujúci zdroj pri väčšine projektov máme nedostatok pozemkov. 

Posledná úprava 07.07.2020