BVS - odpoveď na list obce

Späť

BVS odpovedalo nasledovne na náš list z 20.5.2020.

Doležité body:

  1. Plánuje sa posilnenie vodojemu v Záhorskej Bystrici na 2 x 1000 m3 
    tak ako informoval starosta Záhorskej Bystrice p. Krúpa
  2. Kritické lokality sú Športová - Borinská
  3. Žiadosť o vytvorenie matematického modelu posudzuje finančný riaditeľ BVS. My sme mali s DHI zazmluvnenú cenu zhruba 5 tis Eur.

 

 

 

Posledná úprava 07.07.2020