Základná a materská škola, školská jedáleň - otvorenie školského roka

Späť

Dvere našej základnej a materskej školy sa po prázdninách otvorili a na naše deti a žiakov okrem vymaľovaných priestorov, otvorenia 5. ročníka a príjemnejšej akustiky v jedálni čakal aj nový chodník.

Všetkým tým,  ktorí sa v priebehu letných prázdnin podieľali nielen na týchto úpravách a prácach ale aj pri výzdobe MŠ, ZŠ a ŠJ pre naše - vaše deti a žiakov srdečne ďakujeme. 

 

S prácami ešte nie sme ani zďaleka hotoví, čaká nás ešte revitalizácia a údržba zelených plôch. Ale to už bude iný príbeh...

 

Vaša starostka

Zuzana Iváková

Posledná úprava 07.09.2023