Informácia o sadzbách poplatku za komunálne odpady

Späť

Vážení občania,

dovoľujem si krátke zhrnutie sadzieb poplatkov za komunálne odpady pre rok 2023 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Marianka.

 

Pri 13 vývozoch za rok:

Objem nádoby/ročný poplatok

110l - 71,5€ ( za každý jeden vývoz navyše 6,-€ )

120l - 78,-€ ( za každý jeden vývoz navyše 6,-€ )

240l - 156,-€ ( za každý jeden vývoz navyše 12,-€ )

1100l - 715,-€ ( za každý jeden vývoz navyše 60,-€ )

 

Pri 26 vývozoch za rok:

Objem nádoby/ročný poplatok

110l - 143,-€

120l - 156,-€

240l - 312,-€

1100l - 1430,-€

( bez možnosti vrátenia za nevykladanie / pevná sadzba )

 

Nádoby na KO sa budú naďalej skenovať, preto pôvodca odpadu pri 13 vývozoch za rok bude mať možnosť flexibilného vyloženia nádoby s tým, že platí sa minimálne za 13 vývozov. Nádoby nebudú označené novými nálepkami, ale ostávajú zaužívané QR kódy. Ak nemá poplatník potrebu vykladať nádobu napr. v januári ani februári a pod. môže ju vyložiť častejšie potom napr. v letných mesiacoch. Ak máte váš QR kód poškodený alebo ste menili nádobu je potrebné si požiadať o vydanie nového.

 

Prihláška pôvodcu odpadu k vývozu komunálneho odpadu

- formulár na oznamovaciu povinnosť je prílohou č.1 ku VZN 3/2022 a bude tiež k dispozícii na Obecnom úrade v Marianke. Poplatník je povinný doručiť správcovi poplatku toto oznámenie/formulár do 31.1.2023. Ak tak nevykoná bude automaticky zahrnutý do sadzby 26 zvozov.

 

Zníženie poplatku pre fyzickú osobu staršiu ako 70 rokov, držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu je o 20,- € za príslušné zdaňovacie obdobie.

 

QR kódy na triedený zber zložiek - PAPIER A PLASTY sa od januára 2023 NEPOUŽÍVAJÚ!

 

                                                                                                                                                         Starostka obce

Posledná úprava 30.12.2022