Križovatka Bystrická - Na Ovsisku - Na Kracinách

Späť

KRIŽOVATKA BYSTRICKÁ - NA OVSISKU - NA KRACINÁCH

mnohí sa dopytujete po dopravnom značení z Bystrickej ulice pri napojení na cestu Na Ovsisku. Zo zákona 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyplýva, že pri vychádzaní z obytnej zóny ste povinní dať prednosť vjazde vozidlám idúcim po ceste ( Na Kracinách - Na Ovsisku ).

Dožadujete sa dopravného značenia STOJ či Daj prednosť v jazde, ktoré tu ale nemôže byť osadené nakoľko by vyjadrovali duplicitne význam jestvujúceho dopravného značenia.

 

§ 21

Vchádzanie na cestu

(1) Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vaša starostka

Zuzana Iváková 

 

 

Posledná úprava 19.10.2023