Likvidácia vianočných stromčekov - bio dvor

Späť

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v pondelok, 10.1.2022 v čase od 14,00 do 17,00 hod. bude otvorený bio dvor,

kedy môžete doniesť na likvidáciu vianočné stromčeky, ktoré musia byť nasekané na max. metrové časti. 

Posledná úprava 05.01.2022