MAĽOVANIE A PRÍPRAVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Späť

Milí občania, rodičia, žiaci

Priestory Základnej školy vrátane chodieb a telocvične sú krásne vymaľované a pripravujú sa pre našich žiakov na šk. rok 2023/2024.

Skladajú sa nové lavice, stoličky a skrinky pre budúcich piatakov, upratuje sa, pripravujú sa učebnice, pracovné pomôcky a všetko potrebné na vzdelávací proces.

Po 48 rokoch sa v našej obci otvára piata trieda.

Pevne verím, že takto sa nám podarí uľahčiť prechod detí do 6. ročníka a bude nám pridelený školský obvod. Pre našich piatakov sme si pripravili aj balíček s pracovnými pomôckami a prváčikovia obdržia pamätné odznaky.

Slávnostný nástup a privítanie sa uskutoční v pondelok 4.9.2023 o 8:30 hod. na Námestí 4. apríla.

V prípade nepriaznivého počasia sa vidíme v jedálni na prízemí školy.

Po slávnostnom ceremoniáli budú všetci prítomní pozvaní a srdečne vítaní v priestoroch školy.

 

Teší sa na Vás kolektív ZŠ.

 

Vaša starostka 

Zuzana Iváková

 

Posledná úprava 28.08.2023