Mariatál 2021

Späť

Vyšlo nové vydanie obecného časopisu Mariatál. Postupne ho roznášame do Vašich schránok.

Ďakujeme všetkým autorom článkov a prispievateľom, zvlášť pánovi Tomášovi Schillerovi za krásne titulné fotografie.

Mariatál - Spravodaj obce Marianka
Archív doterajších vydaní v elektronickej podobe.
https://www.marianka.sk/obcan/zivot-obci/mariatal/mariatal.html

 

Titulné fotografie - Tomáš Schiller - Aeternus Pictures

 

Posledná úprava 21.12.2021