Mariatál 2022

Späť

Vyšlo nové vydanie obecného časopisu Mariatál. Postupne ho roznášame do Vašich schránok.
Ďakujeme všetkým prispievateľom. Fotografie pána Ivana Pašku z obecných akcií, ktoré sa nevošli do vydania časopisu zverejníme vo webových galériach.

Mariatál - Spravodaj obce Marianka 1/2022

Archív doterajších vydaní v elektronickej podobe.
https://www.marianka.sk/obcan/zivot-obci/mariatal/mariatal.html
 

Posledná úprava 02.07.2022