Možnosť prihlásenia dieťaťa do ZŠ Marianka

Späť

Oznam

Obec Marianka ako zriaďovateľ základnej školy v Marianke týmto oznamuje rodičom, že v ZŠ nie je naplnený max. možný počet detí v triedach na školský rok 2022/2023.
Z uvedené dôvodu, dávame rodičom na vedomie, že môžu ešte prihlásiť deti do prvého, druhého a tretieho ročníka - trvalý pobyt v obci Marianka nie je podmienkou (v prípade potreby/záujmu aj do 4. ročníka):
1. ročník - voľná kapacita: 6 detí - Podmienka: V prípade, že bude záujem rodičov a bude dodatočne prihlásených 6 detí, otvoríme dve prvácke triedy. 
2. ročník - voľná kapacita: 4 deti,
3. ročník - voľná kapacita: 8 detí.

Viac informácií Vám poskytne p. riaditeľka ZŠ, PaedDr. Mária Kubovičová, tel. č.: 02/6593 5244, 0910 443 005.

Posledná úprava 15.06.2022