MŠ ešte neotvoríme a ZŠ naďalej v dištančnej forme

Späť

Vážení rodičia,

z dôvodu ochrany zdravia detí, učiteľov a taktiež po zvážení všetkých dostupných informácií (šírenie ochorenia COVID-19) 

 

- MŠ neotvoríme

- Vzdelávanie detí bude naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania. Školský klub detí bude otvorený v doterajšom režime,  t. j. prezenčne iba pre deti rodičov kritickej infraštruktúry.

 

Súčasne prosíme rodičov, aby sa správali aj naďalej zodpovedne. Za čo im všetci vopred ďakujeme.

Veríme, že zodpovednosť nás všetkých umožní po prázdninách MŠ a ZŠ otvoriť pre všetky deti na ktoré sa pani učiteľky a pani učitelia už tešia.

Termín otvorenia MŠ a ZŠ Vám bude podľa možností včas oznámený.

Za pochopenie Vám rodičia ďakujeme

 

OcÚ Marianka, kolektív MŠ a ZŠ

Posledná úprava 18.02.2021