NDS - dopravné intenzity variantov D4

Späť

NDS požiadala IRDATA p. Ripku o výpočet dopravného zaťaženia kombinovanej varianty V4, V6 na základe našich  pripomienok k EIA na D4. p. Ripka nás na základe tejto požiadavky oslovil aby sa s pripomienkami pred spracovaním oboznámil osobne. Stretli sme sa 16.9.2020.

Na stretnutie som za Marianku prizval aj dopravného odborníka p. Dubravického, z Marianky, ktorý sa celý život venuje dopravnému modelovaniu.

 

Zľava doprava: Igor Ripka (IRDATA), Dušan Dúbravický

V rámci diskusie sme debatovali aj o širších súvislostiach:

Situácia sa, podľa p. Dubravického, na D2 v posledných rokoch zhoršila aj vďaka tomu, že ceny mýtneho cez Slovensko a Maďarsko sú nižšie ako v Rakúsku, čo presmerovali toky z Rakúska na Slovensko. Zároveň došlo k zákazu prejazdu nákladných áut do Rakúska z Břeclavy. Medzi ČR a Rakúskom sa buduje nová komunikácia v trase medzi Mikulovom a Poysdorfom.

Na jeseň 2019 sa intenzita nákladnej dopravy cez D2 v oboch smeroch zvýšila už na 16 000 nákladných áut denne (posledné údaje udávali 12 000 denne). Z toho je až 70-80% áut iných štátov ako Slovensko a Čechy. Cez slovenskú D2 aj vďaka nížšiemu mýtu ako v okolitých krajinách ide v súčasnosti významná časť celoeurópskej dopravy zo severu/západu Európy na Juh/Východ.

Podľa údajov z mýtneho systému vyplýva, že  keby v súčasnosti tunel D4 už stál využilo by jeho trasu (bez umelých zásahov) okolo 2 tis nákladných áut denne. Taký počet áut by v žiadnom prípade neopodstatňoval výstavbu najdlhšieho 12 km tunela na Slovensku za zhruba 1 MLD EUR.

Ak Slovensko ponechá nízke ceny mýtneho, ono bude aj v budúcnosti hlavnou príčinou zvýšenej intenzity kamiónovej dopravy na D2, ktorá následne zaťažuje prejazd mestom cez tunel Sitina a most Lafranconi.

Aktuálne porovnanie mýtnych poplatkov je na Slovensku nižší najmä u najťažších viacnáprvových vozidiel. Viď tabuľka nižšie.

                           Slovensko                    Rakusko

2 napravy          0,18-0,23 Eur/km       0,15-0,21 Eur/km

3 napravy          0,19-0,24 Eur/km.      0,21-0,30 Eur/km

4+ napravy        0,19-0,25 Eur/km.       0,33-0,45 Eur/km

Zámerom NDS a vlády je odľahčiť Bratislavu tunel Sitina a Lafranconi od tejto, z veľkej časti európskej, nákladnej dopravy z D2 presmerovaním cez tunel D4 (presmerovanie nikde v EIA deklarované nie je). Tým však okrem vynaloženia veľkých investícií z verejných zdrojov dôjde k predĺženiu trasy a ku každodennej nadbytočnej produkcii CO2 v množstve zhruba 220 ton CO2 - v príkrom rozpore so záväzkami SR vyplývajúcim z Parížskeho klimatického dohovoru.

Nízke mýtne poplatky vyvolávajú potrebu vybudovania tunela D4, ktorého prevádzka bude zrejme kvôli predĺženiu trás kamiónov o zhruba 20 km neekologická. 

Proti zvýšeniu mýtneho pre nákladnú dopravu sú najmä slovenskí dopravcovia, združení v ČESMAD. To nechtiac vyvoláva potrebu výstavby tunela D4.

Zľava doprava: Igor Ripka, Dušan Statelov, Dušan Dúbravický

 

Posledná úprava 17.09.2020