Nesvietime - rozsvecujeme

Späť

Vážení spoluobčania,

určite ste si všimli, že posledné tri noci v Marianke nesvietilo verejné osvetlenie.

Vzali ste na vedomie (možno pokorne) a pasívne, že je to protest proti rozhodnutiu štátnej správy = vlády a parlamentu SR, zobrať z rozpočtu obcí veľkú časť prímov. Na tom sme za zhodli starostovia obcí na Záhorí. Tento protest a poukazovanie na toto zlé (zlomyseľné?) alebo „len“ nedomyslené riešenie rastúcej inflácie a krízy sa bude stupňovať v rôznych formách. Spolu s opatreniami v obciach.

Nesvietenie je úspora veľmi nepríjemná. A pokračovať 2 noci (v nesvietení) bolo moje rozhodnutie. Tým, ktorým som tým spôsobil problémy sa ospravedlňujem. Cieľom bolo získať si Vašu aktívnu pozornosť.

Samospráva obce = starosta a zastupiteľstvo vieme riešiť alebo zmierňovať aspoň časť problémov. Môžeme (t. j. musíme) si ich nespôsobovať v zastupiteľstve navzájom. Doplácame na to všetci občania.

Aj týmto spôsobom som chcel poukázať na to, že postojom a hlasovaním niektorých poslancov, ktorí pri schvaľovaní rozpočtu ignorujú základné potreby tejto obce, by prišlo k vypínaniu osvetlenia aj tak.

Starosta v mene obecného úradu síce rozpočet predkladá, ale poslanci o ňom finálne rozhodujú. Zmeny, ktoré presadili pri jeho schvaľovaní výrazne ohrozujú aj takú základnú vec ako je svietenie v obci. Na osvetlenie (prevádzku) síce rozpočet schválený je, ale na jeho urýchlenú modernizáciu na úsporne LED (investíciu) zastupiteľstvo odmietlo. Na iné potrebné činnosti (napríklad právne zastúpenie obce a poradenstvo) schválili rozpočet tak, že už je vyčerpaný ku koncu mája - napriek viacerým upozorneniam a návrhom na jeho navýšenie. Zároveň v dnešnej situácií umelo znížili rozpočtovateľné príjmy obce, aby nebolo možné niektoré výdavky realizovať. Vraj „starosta máš 15.000 EUR aby si ich presúval“ ...a to sa teraz aj udialo – jednoducho obec si nemôže v dnešnej situácií dovoliť fungovať bez právnej pomoci. Okrem toho boli zablokované výdavky na posilnenie kapacít stavebného úradu, kde sa občania už dlhodobo sťažujú na pomalé konanie ako aj výdavky potrebné na vypracovanie územného plánu zóny ako aj úpravu doplnkov územného plánu, ktoré by odstránili nedostatky toho súčasného a dali tak silnejšiu pozíciu obci pri jeho ochrane. Tlakom na populisticky paušálne nízke poplatky za odpady a zároveň na komfortné služby od vlani tento nezmyselný boj začal.

Aj keď som si v popularite nesvietením veľmi nepomohol, verím, že sa teraz naozaj vážení občania začnete o veci verejné zaujímať a na svojich volených zástupcov apelovať, aby sa konečne začali správať zodpovedne, a začali tejto obci pomáhať. Stačí keď len zodpovedným hlasovaním bez sledovania svojich osobných cieľov a ambícií pre blížiace sa voľby.

Udalosti z posledných dní – hlasovanie parlamentu – len urýchlili potrebu rozmýšľať racionálne, upustiť od neustáleho osočovania, nenávisti, pomsty, hrabania sa v minulosti. Je čas urobiť aj nepopulárne opatrenia a v tomto duchu v najbližšej dobe predložím poslancom návrhy na zabezpečenie fungovania obce aj v prípade, že predmetný zákon reálne vstúpi do platnosti.

Eugen Jeckel

Posledná úprava 29.05.2022