Obecné prezenty na predaj

Späť

Milí občania,

dávame Vám na vedomie, že na obecnom úrade máme  na predaj obecné prezenty ako:

tričko 9€ 

kalendár  2,58€

kniha  11,77€

taška  1,37€

Tieto predmety je možné zakúpiť na OcÚ u p. Radačovskej v čase stránkových hodín.

Zároveň oznamujeme seniorom nad 65. rokov, že tento kalendár dostanú vo vianočných balíčkoch, tak si ho nemusia kupovať. 

         

Posledná úprava 09.09.2021