Zber nebezpečného odpadu

Späť

Vážení  občania,

Obec Marianka pripravila zber nebezpečného odpadu, ktorý sa bude vykonávať na zbernom dvore v dňoch 29.9.2021  od 15,00 hodiny do 18,00 hod. a 2.10.2021 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.

 

Do zberu môžete priniesť tento odpad :

  • zvyšky farieb, lakov, glazúr,

  • zvyšky pesticídov (herbicídy, insekticídy, fungicídy),

  • zvyšky minerálnych olejov (motorových, prevodových),

  • zvyšky dezinfekčných prostriedkov (napríklad na báze chlóru),

  • zvyšky kyselín alebo zásad, prípadne iných chemikálií,

  • obaly znečistené uvedenými látkami.

 

Do kontajnera nevkladajte :

  • objemné odpady,

  • jedlé oleje a tuky,

  • elektroodpady,

  • odpadové batérie a akumulátory.

 

Na objemné odpady budú kontajneri  rozložené v polovici  októbra a na elektroodpad v novembri.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Posledná úprava 24.09.2021