Zber objemového odpadu z domácností

Späť

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že 14.10.2021, t.j. štvrtok budú po obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad z domácností.

Do veľkokapacitného kontajnera PATRÍ :

starý nábytok (rozobratý na menšie časti !!!): napr. postele, skrine, sedačky, kreslá, stoly, stoličky, matrace, dvere, koberce, drevené laty, parkety, police, kuchynské linky,...

sanita : napr. WC misy, umývadlá, vane, ...

 

Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí :

separované zložky komunálneho odpadu, papier, sklo, plasty, kovy.

bioodpad: napr. kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny,...

odpad z domácností - bežný komunálny odpad, ktorý sa ukladá do nádob na zmesový komunálny odpad.

nebezpečný odpad: napr. tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, ...

stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok : napr. staré drevené okná s obsahom farieb, lakov a iných chemikálií, ...

pneumatiky - je možné ich odovzdať v hociktorom pneuservise - BEZPLATNE

textil - staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky.

Elektro odpad : napr. práčky, chladničky, mrazničky, šporáky, umývačky riadu, sušičky, počítače, video rekordéry, fény na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádia, telefóny, kávovary, rýchlo varné kanvice, dvojplatničky, ...

 

Kontajnery neslúžia pre jedného občana, ale pre nás všetkých.

Buďme voči sebe ohľaduplní.

 

/files/obcan/aktuality/nova-web-stranka-18/mapka-kontajnerov-14-10-2021.pdf

Posledná úprava 11.10.2021