Nové kanalizačné poklopy

Späť

Na základe podnetov od ľudí sme dnes osadili tri nové oceľové kanalizačné poklopy, ktorými sme nahradili pôvodné drevené, ktoré už predstavovali riziko pre bezpečnosť chodcov.

Dva poklopy sme umiestnili na Lipovej ul. a jeden pri mostíku na Južnej ceste.

Nové poklopy na Lipovej ul. a Južnej ceste

Posledná úprava 07.08.2020