Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania-schopné

Späť

Posledné riadne zvolané obecné zastupiteľstvo na stredu 16.2. nebolo uznášania schopné.

Poslanci Sýkora, Iváková, Jelačič, Bubnič a Brestovanský poslali na adresu starostu list, v ktorom oznamujú a zdôvodňujú svoju neúčasť na predmetnom zasadnutí (viď príloha). Poslanci Hollý, Chabada, Neumahr a Porges na rokovanie prišli.

Obecné zastupiteľstvo bolo pripravované od 28.12.2021 a riadne plánované a komunikované od 17.1.2022.

Pôvodný termín rokovania Obecného zastupiteľstva plánovaný na stredu 9.2.2022 bol na žiadosť poslanca Jelačiča z 31.1.2022 ešte v ten istý deň posunutý o týždeň na stredu 16.2.2022. Tento nový termín potvrdila mailom (1.2.) aj poslankyňa Iváková. Obecný úrad opakovane zabezpečil dodávateľa online prenosu a informoval ostatných zúčastnených 16 osôb. Následne poslankyňa Iváková (3.2.) aj poslanec Jelačič (7.2.) informovali, že sa zasadnutia nemôžu zúčastniť.

Zasadnutia sa teda malo zúčastniť  7 poslancov, čo je na konanie Obecného zastupiteľstva dostatočný počet (min. 5) a s rešpektom voči všetkým ostatným účastníkom som sa rozhodol termín ponechať. Zdôrazňujem: poslanec Jelačič vyslovene tento termín žiadal a poslankyňa Iváková účasť písomne potvrdila. Verím, že tieto fakty vyvracajú prezentované konšpirácie o dátume zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Skôr preukazujú špekuláciu, príp. obštrukciu zo strany podpísaných poslancov.

Paradoxom je, že poslankyňa ani žiaden z poslancov nezaslali k návrhu rozpočtu (ani k inému predloženému materiálu) žiadne konkrétne pozmeňujúce návrhy.

Čo sa týka kultúry a správania sa poslancov voči sebe, táto je naozaj veľmi zlá. A zároveň brať občanov a pracovníkov obce za rukojemníkov, pri riešení vzájomných vzťahov poslancov, je absolútne neprofesionálne.

Rokovanie malo byť hlavne o schválení rozpočtu obce na rok 2022. Na rozpočet čakajú zamestnankyne školy, škôlky, úradu, občania ulíc, kde sa pripravuje projektová dokumentácia k vodovodom, kanalizácií. Na prostriedky čakajú aj občianske združenia. Z dôvodu obštrukcií zo strany piatich poslancov si budú žiaľ musieť počkať.

Eugen Jeckel, starosta

 

Príloha - List starostovi, Jelačič Peter 14.2.2022

Posledná úprava 16.02.2022