Od 12.4.2021 otvárame MŠ a ZŠ pre všetky deti

Späť

Vážení rodičia,

na základe posledného vývoja epidemiologickej situácie a po porade vedenia obce zriaďovateľ od 12.4.2021 (pondelok) OTVORÍ MŠ a ZŠ pre všetky deti a všetkých žiakov prezenčnou formou výučby.

Je na Vašom zvážení, či dieťa/žiaka prihlásite alebo neprihlásite na prezenčnú formu výučby. Súčasne Vás prosíme, aby ste dodržali všetky termíny (strava, a pod.) a podmienky (tlačivá, a pod.), ktoré Vám zašlú pani riaditeľky prostredníctvom Edupage.

Prosíme Vás o trpezlivosť pri rannom nástupe detí a dodržiavanie všetkých usmernení v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov škôlky a školy.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15.3.2021: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-pouzivaniu-ruska-a-respiratorov-v-skolach-s-ucinnostou-od-15-3-2021/

 

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ platné od 8.3.2021: 

https://cloud8i.edupage.org/cloud/Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_priloha_11a.pdf?z%3AY9y9nkv%2FKc1Gu%2BGyO%2Bt5nFlKAA9ZQ2CeFIF20u1jsSxEqW2Tf729IZ%2FlcRhtH5b3

 

 OcÚ

Posledná úprava 07.04.2021