Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ

Späť

Oznam riaditeľky školy:

 

Zápis žiakov do 1.ročníka

Rodičia vypĺňajú elektronickú prihlášku so základnými údajmi 

  •  Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky najneskôr do 16.04.2021- rozhodujúci je dátum na prihláške
  • poplatok 20,-€ za zápis prosíme uhradiť na IBAN: SK53 5600 0000 0018 0406 1006- do poznámky napísať Meno a priezvisko dieťaťa 1.ročník a potvrdenie o zaplatení poslať na riaditel.zs@marianka.sk
  • Ak zvažujete odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné vyplniť ziadost_o_odklad.docx 
  • Upozorňujeme rodičov, že na zápis do 1.ročníka sa musia znovu zapísať aj deti, ktoré v minulom roku mali odklad povinnej školskej dochádzky. Ak malo dieťa odklad, je potrebné túto informáciu doplniť do prihlášky
  • V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte riaditeľku ZŠ v Marianke mailom na riaditel.zs@marianka.sk alebo telefonicky na 0910 443 005
  • Spôsob zápisu bude realizovaný podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernenia zriaďovateľa. V prípade, ak nebude možné uskutočniť zápis prezenčne, budeme Vás informovať na našej stránke.
  • Všetky   ďalšie   informácie   ohľadom  zápisu  do  1. ročníka  budeme   naďalej priebežne zverejňovať na webstránke školy.

Mgr. Katarína Golonková, riaditeľka školy 

Posledná úprava 01.04.2021