Otvorenie MŠ - iba pre rodičov kritickej infraštruktúry

Späť

Milí rodičia,

po porade vedenia obce s pani riaditeľkou MŠ a po zvážení všetkých dostupných informácii (šírenie ochorenia COVID-19) otvárame od pondelka (1.3.2021) MŠ iba pre deti rodičov kritickej infraštruktúry.

Súčasne prosíme rodičov detí, aby sa správali aj naďalej zodpovedne. Za čo im všetci vopred ďakujeme.

Veríme, že zodpovednosť nás všetkých umožní po prázdninách MŠ a ZŠ otvoriť pre všetky deti, na ktoré sa pani učiteľky a pani učitelia už tešia.

Termín otvorenia MŠ a ZŠ Vám bude podľa možností včas oznámený.

OcÚ Marianka

Posledná úprava 25.02.2021