Oznam zriaďovateľa - plán otvorenia ZŠ a MŠ

Späť

Vážení rodičia, 

 

na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od pondelka, 11.1.2021, vyučovanie na základnej škole v Marianke prebiehať dištančným spôsobom.

Otvorená bude materská škola v Marianke a školský kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. 

V súčasnosti zabezpečujeme v spolupráci s oboma riaditeľkami záujem dotknutých zákonných zástupcov, aby sme vedeli zabezpečiť aj stravovanie.

Veríme, že každý rodič v súčasnej situácií bude opatrný a zodpovedný voči svojmu dieťaťu a bude odporúčanie ministerstva školstva brať do úvahy.

Ďalšie podmienky návratu žiakov do škôl, t. j. od 18.1.2021, budú závisieť od vývoja situácie a doporučených opatrení pre zriaďovateľov.

 

OcÚ Marianka

Posledná úprava 05.01.2021