Plán otvorenia MŠ a ZŠ

Späť

Vážení rodičia,

na základe posledného vývoja epidemiologickej situácie a po porade vedenia obce plánuje zriaďovateľ otvoriť MŠ a ZŠ pre všetky deti a všetkých žiakov prezenčnou formou od 12.4.2021 (pondelok).

Zriaďovateľ bral do úvahy a zvažoval dátum otvorenia aj na zvýšenú mobilitu občanov počas veľkonočných sviatkov. Preto žiadame rodičov, aby dátum otvorenia 12.4.2021 považovali zatiaľ za orientačný. Dnes (1.4.2021), ešte nevieme a ani nemôžeme vydať záväzný dátum otvorenia MŠ a ZŠ, lebo nevieme predpokladať vývoj epidemiologickej situácie po sviatkoch.

Pani riaditeľky budú o otvorení prípadne neotvorení MŠ a ZŠ pre všetky deti a všetkých žiakov rodičov prostredníctvom Edupage samozrejme včas informovať.

 

Po veľkonočných prázdninách,  t. j. od 8.4.2021 (streda) zriaďovateľ otvorí MŠ a ZŠ pre deti a žiakov nasledovne (pokiaľ nepríde k zhoršeniu epidemiologickej situácie):

Materská škola:

  • prednostne pre deti zamestnancov  s nevyhnutným prezenčným výkonom práce - tak ako doteraz
  • pre predškolákov (tak ako už pani riaditeľka rodičov cez Edupage informovala)

Základná škola:

  • prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu - tak ako doteraz
  • pre deti 1. ročníka  (tak ako už pani riaditeľka rodičov cez Edupage informovala).

 

Prosíme rodičov, aby nahlásili svoje dieťaťa, ktoré sa bude prezenčnej výučby zúčastňovať vopred, tak ako doteraz.

Súčasne prosíme rodičov, aby dodržiavali Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021https://www.minedu.sk/usmernenie-k-pouzivaniu-ruska-a-respiratorov-v-skolach-s-ucinnostou-od-15-3-2021/.

 

Všetci dúfame, že epidemiologická situácia sa aj vzhľadom na zvýšenú mobilitu obyvateľov nezhorší a MŠ a ZŠ otvoríme pre všetky deti prezenčnou formou dňa 12.4.2021 (pondelok).

Posledná úprava 01.04.2021