Povinnosť chovateľov ošípaných registrovať svoj chov

Späť

Vážení Mariančania,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných informuje chovateľov ošípaných o povinnosti registrácie ich chovov, pričom povinnosť registrácie je už od 1 kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zák. NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona.

 

Postup registrácie chovu a ďalšie doplňujúce informácie si môže chovateľ prečítať v zaslanej žiadosti od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

 

OcÚ Marianka

Posledná úprava 14.10.2020