Referendum 2023 - žiadosť o zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Späť

Žiadosť o zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov 

 

Posledná úprava 16.01.2023