Referendum - Oznámenie žiadosti - voľba poštou

Späť

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia oznamujeme

elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

 

lubica.papayova@marianka.sk

marta.dankova@marianka.sk

alena.bordacova@marianka.sk

 

/files/obcan/aktuality/referendum-oznamenie-ziadosti-volba-postou/ziadost-volbu-postou.docx

Posledná úprava 14.11.2022