Sfarbenie potoka do čierna zrejme spôsobili potočné sedimenty

Späť

Mariánsky potok sa dnes zafarbil do čierna, čo majú zrejme na svedomí uvoľnené potočné sedimenty. Merania prítomnosť amoniaku nepotvrdili.

Dnes nám bol na Obecnom úrade nahlásený podnet na znečistenie potoka v oblasti Svätej studne. Udalosť sme okamžite nahlásili polícii s podozrením na vypustenie splaškov. Polícia na miesto poslala hliadku a na základe zisteného stavu kontaktovala zástupcov Ministerstva životného prostredia, ktorí odobrali vzorky z potoka na analýzu. Medzitým sa potok premenil na "kakao" po celej svojej dĺžke na území obce.

Prípad je v štádiu šetrenia, ale s vysokou pravdepodobnosťou došlo k uvoľneniu potočných sedimentov sfarbených do čierna prítomnosťou čiernych bridlíc v geologickom podloží. Merania nedokázali prítomnosť amoniaku, čo by v opačnom prípade nasvedčovalo vypusteniu splaškov do vody.

V minulosti boli Mariančania často konfrontovaní práve s podozrením na takého konanie, preto bola reakcia Obecného úradu kontaktovať políciu adekvátna.

O výsledkoch šetrenia nás bude polícia SR informovať.

Peter Čambor
OcÚ Marianka

 

 

 

 

Posledná úprava 11.09.2020