Škôlka bude do 17:00h.

Späť

Od pondelka 6.9.2021 bude prevádzka Materskej školy v Marianke opäť do 17:00 hod.

Obec Marianka ako zriaďovateľ MŠ týmto vyhovelo žiadosti rodičov. 

Posledná úprava 03.09.2021