Spolok Permon Marianka - vernisáž

Späť

Milí občania,

Na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutočnila 18. 1. 2023 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, boli vystavené práce detskej výtvarnej súťaže Svet permoníkov očami detí a Minerály - poklady Zeme. S príhovormi na úvod vystúpili zástupcovia Záhorského osvetového strediska, Trnavského samosprávneho kraja, mesta Senica, Spolku Permon Marianka, NO Barbora a ZUŠ Senica, ktorá zabezpečila kultúrny program. Záštitu nad podujatím prebralo mesto Pezinok, Odry a obec Marianka. Za Spolok Permon Marianka, ktorý bol spoluorganizátorom výtvarnej súťaže, sa podujatia zúčastnil jeho predseda Roman Lehotský, ktorý v svojom príhovore odovzdal prítomným pozdrav od starostky Marianky Zuzany Ivákovej.

Výstava bude prístupná do 10. 2. 2023. Podujatie sa uskutočňuje v rámci aktivít Geoparku Malé Karpaty.

Text: Roman Lehotský

 

 

Fotografie: Tomáš Jurovatý, Roman Lehotský   

 

 

Posledná úprava 25.01.2023