Stanovisko k tunelu D4 - priebežná informácia

Späť

Vážení občania,

odborníci oslovení obcou intenzívne pracujú na posúdení podkladov pre vydanie záverečného rozhodnutia MŽP v súvislosti s výstavbou tunela (diaľnica D4). Vzhľadom na extrémne veľký rozsah dokumentov, obec požiadala a MŽP vyhovelo žiadosti obce o predĺženie termínu na predloženie písomného stanoviska a pripomienok. Sformulovanú odpoveď odborníkov budeme s vami zdieľať na obecnej webovej stránke.

Tu zhrnul Dušan Statelov prvú analýzu záverečného stanoviska MŽP

https://www.facebook.com/groups/382999845872963/posts/985823098923965/

https://www.facebook.com/groups/1815690775317952/posts/3137189706501379/

 

Týmto ďakujeme všetkým odborníkom, ktorí sa zapojili do prípravy stanoviska, ako aj ostatným, ktorí svojimi pripomienkami vytvoria predpoklad na prijatie dobrého (čo najmenej škodlivého) riešenia pre Marianku.

Posledná úprava 08.09.2021