Stanovisko k tunelu D4

Späť

Vážení občania,

zverejňujeme stanovisko k návrhu rozhodnutia podľa podkladov pre vydanie záverečného rozhodnutia MŽP k diaľnici D4 Bratislava Rača – Záhorská Bystrica.

Spracovali sme extrémne veľký rozsah dokumentov, obec požiadala a MŽP vyhovelo žiadosti obce o predĺženie termínu na predloženie písomného stanoviska a pripomienok.

Sformulovaná odpoveď odborníkov na odoslanie MŽP je tu k dispozícii vo word dokumente na použitie aj pre vaše individuálne stanoviská.

Týmto ďakujeme všetkým odborníkom, ktorí sa zapojili do prípravy stanoviska, ako aj ostatným, ktorí svojimi pripomienkami vytvorili predpoklad na prijatie dobrého a čo najmenej škodlivého riešenia pre Marianku.

 

Eugen Jeckel

 

/files/obcan/aktuality/stanovisko-k-tunelu-d4/d4-tunel-stanovisko-8-10-2021.pdf

 

 

 

Posledná úprava 08.10.2021