Stavebný úrad pri OcU - dôležitá informácia

Späť

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Stavebný úrad  pri OcU je opäť funkčný!

Po prerušení činnosti stavebného úradu z dôvodu chýbajúcej odbornej kapacity sa nám podarilo nájsť dočasné riešenie a stavebný úrad je tak znova aktívny. Pre definitívne riešenie, ktoré dlhodobo zaistí plnohodnotné plnenie termínov, je ešte stále potrebné nájsť kapacitu na plný úväzok a prostriedky v rozpočte na prípadne ďalšieho odborného pracovníka, aby sme zlikvidovali aktuálny sklz.

Urobíme všetko preto, aby sa tak stalo čo najskôr.

Posledná úprava 31.08.2021