Stretnutie s lekárom a majiteľom lekárne

Späť

Dnes som sa stretol s našim všeobecným lekárom MUDr. Zónom a majiteľom lekárne Mgr. Branislavom Kocíncom
s cieľom zabezpečenia kontinutity poskytovania základných zdravotníckych služieb v Marianke.

 

Vľavo na fotke Mgr. Kocínec, vpravo MUDr. Zón, v strede starosta - Ing. Statelov

MUDr. Patrik Zón (na obrázku dole)

Je v Marianke spokojný a plánuje tu ordinovať dlhodobo.
Od minulého roku má platné licencie a povolenia na prevádzkovanie ambulancie v Marianke. Prevzal tiež ambulanciu v Borinke. 
Pokiaľ máte záujem o skúseného všeobecného lekára, kde nemusíte čakať v rade máte možnosť sa k nemu prihlásiť.

Ordinačné hodiny:
Utorok:    7:30-10:30
Štvrtok:  16:00-19:00
hodinu pred sú plánované odbery

Mgr. Branislav Kocínec (dole)

 

Je majiteľom lekárne (spol. Anis, s.r.o.) v Marianke a v Záhorskej Bystrici. V Marianke prevádzkuje lekáreň už 6 rokov.
Platnosť dodatku zmluvy končí k 1.augustu 2020 a je potrebné uzavrieť novú zmluvu.
Do ordinácie sa po materskej dovolenke vrátila lekárnička p. Mgr. Katarína Besedičová

Otváracie hodiny lekárne v Marianke:

Pondelok:  08:00-12:00 13:00-16:00
Utorok:      08:00-12:00
Streda:       08:00-12:00 13:00-17:30
Štvrtok:      08:00-12:00
Piatok:        08:00-14:30

 

Posledná úprava 06.07.2020