Stretnutie so županom Mgr. Jurajom Drobom, MA, MBA

Späť

Dnes 23.9. 2020 som sa na Bratislavskom samosprávnom kraji  stretol so županom pánom Mgr.Jurajom Drobom, MA, MBA. 
Pokračovali sme v riešení potrieb obce, ktoré sme prebrali na predošlom stretnutí 27.1.2020, a to rekonštrukciu Karpatskej ulice, odovzdanie cesty v  údolí  pri Svätej studni obci a iné.

 

Výmena asfaltu na Karpatskej ulici v celej dĺžke.
Pán župan Mgr. Juraj Droba, MA, MBA bol prekvapený z informácie o výške  intenzity dopravy - 5000 vozidiel denne prejde cez Karpatskú ulicu na začiatku Marianky. To podľa neho lepšie oddôvodňuje investície v rámci kraja do hlavnej cesty v Marianke. Rekonštrukciu môžeme očakávať v horizonte 1,5 roka. V súčasnoti BSK zahájila likvidáciu dcérskej spoločnosti Regionálne cesty, kde mal 38% podiel súkromný sektor. Hospodárenie skončilo so stratami, ktoré BSK musí sanovať. BSK plánuje založiť novú dcérsku spoločnosť so 100% majektovým podielom. 
Pri tomto projekte sa pokúsime navrhnúť aj ostrovčeky v miestach prechodov pre chodcov a na začiatku obce ak to šírkové pomery dovolia.

Odovzdanie úseku cesty v Údolí do vlastníctva obce po jej rekonštrukcii.
Prevedenie vlastníctva obce sa začne realizovať začiatkom budúceho roka. Podľa môjho odhadu očakávam ukončenie najskôr v apríli 2021. Tento zámer je prediskutovaný aj na ministerstve. Podmienkou prevzatia cesty do vlastníctva je jej predošlá rekonštrukcia nakoľko následne sa o cestu bude starať obec. Výhodou je možnosť väčších zásahov obce do regulácie dopravy v údolí. Súčasťou prevodu má byť aj prevod pozemkov, ktoré BSK získala delimitáciou od SPF. To nám umožní jednoduchšie zásahy pod cestou pri budovaní sietí. Dúfam, že Obecné zastupiteľstvo v budúcnosti odsúhlasí tento prevod majetku z BSK na obec bezproblémov.

Nová cyklotrasa z Marianky do Záhorskej Bystrice
BSK poskytne právny vzťah k pozemkom pod plánovanou cyklotrasou. Projekt v katastri Záhorskej Bystrice je hotový, v rámci obce Marianka bude projekt hotový do jedného mesiaca.

Dopravné značenie v údolí
Nové dopravné značenie bolo v priebehu roka medzičasom odsúhlasené aj osadené.

Problémy z januára s kontrolou hygieny v kuchyni pri ZŠ bol medzičasom na strane obce vyriešený kompletnou rekonštrukciou kuchyne.

Posledná úprava 23.09.2020