UPOZORNENIE - polatok za odpad za rok 2024

Späť

Vážení občania,

poplatok za komunálny odpad na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce Marianka č. 6/2023 bolo potrebné uhradiť do 31.3.2024.

Ak ste doposiaľ tak neurobili, prosíme Vás o úhradu v čo najkratšom čase.

Poplatok je možné uhradiť:

* osobne v hotovosti do pokladne obce ( u p. Suchaničovej )

* poštovným peňažným poukazom alebo bankovým prevodom na účet obce

* dostupnými prostriedkami elektronického bankovníctva

Ak potrebujete poradiť s výškou sadzby alebo máte iné otázky týkajúce sa odpadov kontaktujte p. Kiripolskú Janu.

Osobne v čase stránkových hodín, e-mailom alebo telefonicky.

Mobil: +421 902 905 763

E-mail: jana.kiripolska@marianka.sk

Posledná úprava 08.04.2024