Úspešné otvorenie novej kuchyne pri ZŠ a MŠ

Späť

Rekonštrukcia kuchyne sa podarila v neuveriteľne krátkom čase dvoch mesiacov.


Tak to vyzerá keď všetci zúčastnení ťahajú pre dobro veci za jeden povraz. Ďakujeme.

Od odovzdania projektov od arch. ateliéru Van Jarina, koncom júna, cez verejné obstarávanie, získanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia a to všetko dvojmo raz na stavebnú časť a druhý krát na technológiu sa nám podarilo zvládnuť za 2 mesiace, včítane vyjadrení hygienikov, požiarnikov a  ďalších inštitúcií.

V ústrety nám vyšiel páter Michal Krystofowicz generálny predstavený bratov Tešiteľov, ktorý nám (vzdaním sa práva odvolania) pomohol skrátiť termíny správoplatnenia rozhodnutí (škola je na pozemkoch Bratov Tešiteľov).

V ústrety nám vyšiel stavebný úrad v Záhorskej Bystrici najmä p. Richtároková, na čele so starostom pánom Jozefom Krúpom.

Celkové náklady boli zhruba 75 000,- Eur.

O stíhanie termínov sa okrem dodávateľských firiem zaslúžili aj vedúca kuchyne pani Veronika Adamčíkova. Inžiniering zabezpečil pán Roman Vígh. Vedúca kuchyne p. Adamčíkova spolu s kuchárkami p. Strakovou, Závodskou a Horváthovou zabezpečili upratovanie po stavbe, čo bola fuška.

Od roku 2008 (kedy sa zbúrala stavba kuchyne vedľa školy), škola a škôlka  nemala schválenú  prípravovňu jedál (kuchyňu) a dokonca ani výdajňu jedál. Poslednú rekonštrukciu v roku 2016 vedenie obce nespravilo podľa projektu a  bola vyňatá  z kolaudácie.

Prvýkrát máme kuchyňu so všetkými povoleniami uvedenú do legálnej prevádzky.

Naša Mariančanka, pani Maria Machek Rivero, akademická maliarka, za týždeň práce pripravila zdarma deťom do jedálne prekvapenie v podobe nových malieb. Za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Pokiaľ by sme rekonštrukciu neurobili, alebo nestihli neurobiť, Výdajňa stravy (t.j. dovoz z inej kuchyne) by znamenala nárast mesačných výdavkov pre rodičov zhruba okolo 60,- Eur mesačne. Kvôli tomu sme plánovali prijať nové VZN. Toho sa rodičia teraz nemusia obávať.

V lete vymaľoval priestory celej školy pracovník obecného úradu. Roky predtým s maľovaním a upratovaním pomáhali rodičia, ktorých sme tento rok nechceli s dobrovoľníckymi brigádami zaťažovať aj v dôsledku bezpečnosti (Covid).

 

Posledná úprava 14.09.2020