V piatok, 30.4.2021, bude zvoz papiera

Späť
 

V piatok, 30.4.2021, bude zvoz papiera spred domácností. Na sáčky prosíme nalepte QR kódy na papier.

 

OcÚ Marianka

Posledná úprava 28.04.2021